Jumat, 13 April 2012

Teologi Islam Diantara Teologi LainnyaPersoalan Teologi memang sudah lama dibahas oleh para Teolog terdahulu, namun problematika ketuhanan untuk saat ini, masih sangat diminati oleh banyak orang, para pencari Tuhan mencari kebenaran tentang bagaimana, siapakah Tuhan itu.


Agama Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin, telah menjelaskan, bagaimana, siapakah Tuhan itu. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." Qs. Al-Ikhlas 1-4


 Tidak ada komentar:

Posting Komentar